Blogg


Warning: Division by zero in /var/www/web-id.no/public_html/tmp/templates_c/CGBlog^%%5B^5B3^5B3C9A17%%module_db_tpl%3ACGBlog%3BdetailSample.php on line 14

Hva er sosiale medier?

Postet den 12 mai 2011
i Sosiale Medier 
av madsarild
Uttrykket sosiale medier dukker oftere og oftere opp når man snakker om tilstedeværesle og markedsføring på internett. Hva skjuler seg bak denne samlebetegnelsen og hvordan bør du forholde deg til det?

Wikipedia definerer sosiale medier som "medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere)."

Sosiale medier skiller seg fra tradisjonelle medier som er avsenderkontrollert, ved å være mer uformelle og brukerstyrte. De beskrives gjerne som massenes medium der skillet mellom produsent og konsument er visket ut.

Sosiale medier betegnes av mange til å være en  teknologisk nyvinning som har potensial til å endre våren arbeidsvaner. Brukerne skaper innholdet i sosiale medier, men det er langt flere som leser, enn som produserer innhold selv. Det å kommentere, videreformidle og anbefale andres innhold er vel så viktig. Denne delekulturen er essensen i sosiale medier og innebærer at deltagerne kan videreutvikle hverandres idéer. Det å bruke sosiale medier er vel så mye en endret måte å tenke og jobbe på, som en ny kommunikasjonskanal.

Noen av de mest kjente og brukte sosiale mediene er:

  • Mikrobloggtjenesten Twitter, der man utveksler budskap med maksimalt 140 tegn.
  • Det sosiale nettverketFacebook, som til nå hovedsakelig har vært brukt til formidling av innhold av sosial karakter. Flere og flere bedrifter og offentlige virksomheter har etablert seg på Facebook og funnet nye måter å kommunisere med målgruppene sine på.
  • Wikipediaer verdens største brukerskapte leksikon, utviklet gjennom samarbeid på tvers av alle formelle samfunnsstrukturer.
  • YouTube som er en kanal for utveksling av filmsnutter, formidler budskap ved hjelp av små filmsekvenser eller innslag fra eksempelvis pressekonferanser og reiser. Flere offentlige virksomheter bruker YouTube til å formidle levende bilder fra egne arrangementer.
  • Flickr er en kanal for utveksling av bilder. Mange bruker Flickr til å formidle offisielle bilder fra ulike arrangementer og henviser dem som trenger bildemateriell, til virksomhetens Flickr-konto.
  • SlideShare er en kanal mange bruker for å utveksle og dele Power Point-presentasjoner.

Foruten de nettsidene som er nevnt over blir også blogger, vlogger, wikier, diskusjonsforum osv regnet som sosiale medier.

Del denne artikkelen:
blog comments powered by Disqus