Blogg


Warning: Division by zero in /var/www/web-id.no/public_html/tmp/templates_c/CGBlog^%%5B^5B3^5B3C9A17%%module_db_tpl%3ACGBlog%3BdetailSample.php on line 14

Dette må du vite om konkurranser på Facebook.

Postet den 12 mai 2011
i Sosiale Medier Facebook 
av madsarild
Konkurranser er et populært virkemiddel for å få oppmerksomhet og flere tilhengere på en Facebook-side og øke engasjementet hos eksisterende tilhengere. Det du kanskje ikke er klar over er at Facebook har utarbeidet en del retningslinjer for hvordan dette skal gjøres og de fleste konkurranser på Facebook bryter disse. Nedenfor vil vi forsøke å dekode disse vilkårene slik at dere ikke bryter disse og i ytterste konsekvens får slettet Facebook-siden deres.

Hva sier norsk lov?

Lov om lotterier m.v. definerer et lotteri som en "virksomhet der deltakerne mot innskudd kan erverve gevinst som følge av trekning, gjetting eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall."

Markedsføringsloven sier at "det er forbudt i næringsvirksomhet å søke å fremme omsetningen av ytelser ved å iverksette utlodninger, konkurranser eller lignende for forbrukerne dersom deltakelse forutsetter kjøp eller motytelse."

Så lenge deltagelse i en konkurranse ikke kan kjøpes og ikke forutsetter kjøp kan vi derfor konkludere med at en konkurranse på Facebook ikke kommer i konflikt med norsk lov på dette området.

Facebooks vilkår

Først, still deg disse to spørsmålene:

  1. Deltar man ved kun å trykke "Liker" på siden deres?
  2. Avholdes konkurransen på veggen på Facebook-siden deres? Kan man for eksempel delta ved å like et innlegg eller skrive en kommentar?

Dersom du  svarte ja på et av disse spørsmålene bryter konkurransen med Facebook sine retningslinjer og Facebook kan stenge siden deres uten forvarsel.

Dersom du på noen måte bruker Facebook til å avholde eller støtte konkurransen deres bryter du Facebooks Promotional Guidelines. Rett måte å gjøre det på er å ha konkurransen på en app-side (også kalt en Facebook tab). Dette kan man gjøre ved å bruke en tredjepartsapplikasjon, bruke et firma, eller lage den selv.

Videre sier retningslinjene at du ikke kan bruke noen  av Facebook sine funskjoner som betingelse for deltagelse i konkurransen. det vil si at man kan ikke delta ved å "Like" en side eller en veggpost, laste opp eller kommenter bilder. Du kan heller ikke bruke Facebook til å annonsere vinneren på noen måte eller bruke Facebook chat eller -meldingssystem til å kontakte vinneren.

Note: Det er lov å forlange at man skal være tilhenger av en side for å kunne delta i en konkurranse, men dette i seg selv kan ikke være eneste betingelse for deltagelse.

Avholde en konkurranse som er i overenstemmelse med Facebook sine retningslinjer

Hvilke markedsføringstiltak kan du så kjøre på Facebook? De gode nyhetene er at du kan avholde alle dine markedsføringstiltak på Facebook ved å gjøre noen små endringer slik at de er i overenstemmelse med Facebooks retningslinjer.

  1. Avhold konkurransen i en Facebook-applikasjon.
  2. Ta med en seksjon om betingelser som fraskriver Facebook enhver tilknytning og ansvar i forbindelse med konkurransen.

Ønsker du å vite mer, eller trenger du hjelp til å avholde en konkurranse på Facebook? Kontakt oss så hjelper vi deg gjerne.

Kilder:

Simonsenlaw.no
All Facebook
Facebook Promotions Guidelines

 

Relaterte artikler: Sjekkliste for konkurranser på Facebook

Del denne artikkelen:
blog comments powered by Disqus